اینجانب
مالک
سهم از
می باشم و آماده ام جهت
سهم از قطعه شماره
خاوران
آذران
احداث
فروش
مشارکت
با شرکاء خود جلسه هماهنگی برگزار نمایم
شماره تلفن همراه
بخش هماهنگی با شرکاء
کلیه حقوق سایت محفوظ می باشد
copyright © 2015 khavaran.biz  All Rights Reserved
بزرگترین مرکز خرید و فروش قطعات و قرارداد های خاوران و آذران تبریز