: عوامل موثر در قیمت قراردادهای فاز 2 شهرک خاوران تبریز
بازار قراردادهای فاز 2 خاوران همانند سایر بازارها ، متشکل از دو گروه متقاضی ( خریدار) و عرضه کننده ( فروشنده ) است. این بازار در طول چند سال اخیر ، تغییرات محسوس را در افزایش و کاهش قیمت به خود دیده است. برای درک عملکرد بازار قراردادها و چگونگی تعیین قیمت ، باید به شناخت این بازار و عوامل موثر بر افزایش یا کاهش قیمت ها که نشان دهنده رفتار گروه مذکور ( متقاضی و عرضه کننده ) است پرداخت.
حال به منظور ارتقاء آگاهی عزیزان علاقمند در ذیل عواملی که به افزایش یا کاهش قیمت قراردادهای خاوران خصوصا قرارداد فاز 2 موثر
می باشند بیان می گردد
(الف. توافقات شهرداری و ورود قرارداد های جدید به بازار ( عرضه
مالکین اراضی مزروعی واقع در پلاک های فاز 2 خاوران با ارائه مدارک زمین های خود درخواست توافق 19 % با شهرداری نموده و این درخواست ها در صورت بلا اشکال بودن و طرح در کمسیون توافقات و تایید آن تبدیل به قراردادهای فاز 2 با کاربری مسکونی می گردند . با ورود این قراردادها به بازار فروش میزان عرضه افزایش یافته و قیمت قراردادها کاهش می یابد.
(ب . افزایش تعداد متقاضی خرید ( تقاضا
گاها بنابه دلایلی ( وضعیت اقتصادی جامعه ، افزایش اعطاء تسهیلات بانکی و ...) تعداد متقاضی خرید قراردادها افزایش می یابد با افزایش تقاضای خرید قیمت قراردادها سیر صعودی پیدا می کند چرا که تعداد قرادادهای در دست فروش محدود و کم بوده و بعضا دارندگان این قراردادها در چنین مواقعی چندان رغبت فروش نشان نمی دهند و منتظر افزایش های بیشتر می مانند و لذا افزایش قیمت مدتی ادامه می یابد
ج . شایعات یا اخبار در خصوص احتمال تصویب نقشه فاز 2 خاوران و یا احتمال تاخیر در تصویب
برابر اطلاعات موجود نقشه فاز 2 خاوران طراحی و برای تایید و تصویب به مراجع ذیصلاح در مرکز ارسال گردیده است
تصویب این طرح ، جدای از نحوه توافقات شهرداری نیاز به گذراندن مراحل مختلف خصوصا برآورد تامین مالی زیرساخت های لازم و ارائه خدمات شهری، بهداشتی ،تاسیساتی، درمانی و... دارد. به نظر می رسد تکمیل فاز 1 خاوران و سکونت در آن یکی از عوامل موثر بر تصویب طرح می باشد. در این میان گاهاً وجود شایعات مختلف در خصوص احتمال تصویب طرح در آینده نزدیک یا عدم تصویب طرح، یا تاخیر آن ، در قیمت قراردادهای فاز 2 بی تاثیر نبوده و بازار قراردادهای فاز 2 را دستخوش تغییر قرار می دهد
د . میزان عملکرد شهرداری منطقه 9  و پیشرفت های اساسی در اجرای پروژه های در دست اقدام شهرداری
شهرداری منطقه 9 تبریز در راستای آماده سازی شهرک برای سکونت شهروندان وظایف عمده ای ازجمله تامین زیرساخت های لازم ( آب ، برق ، گاز و تلفن ) اجرای پروژه های متعدد ، فضای سبز ، خیابانها ، کوچه ها و مراکز فرهنگی ورزشی تفریحی و... در دست اقدام دارد میزان عملکرد و پیشبرد پروژه ها در افزایش قیمت قطعات آماده فاز 1 تاثیرگذار بوده و به تبع این افزایش قیمت ، قراردادهای فاز 2 نیز افزایش می یابند چراکه تکمیل و سکونت در فاز 1 احتمال توسعه شهرک و تصویب و واگذاری فاز2 را نیز افزایش می دهد

بزرگترین مرکز خرید و فروش قطعات و قرارداد های خاوران و آذران تبریز
کلیه حقوق سایت محفوظ می باشد
copyright © 2019 khavaran.net  All Rights Reserved